E10 sa nemusíte báť

V prípade pochybností si všetko jednoducho overíte priamo vo vašej Používateľskej príručke

Informácie o vhodnom palive nájdete v Používateľskej príručke, v časti Odporúčané palivo (zvyčajne kapitola 3)

 – Zmesi benzínu a etanolu. V prípade, že v danej časti nájdete formuláciu: „Takéto zmesi môžete vo svojom motocykle používať len vtedy, ak neobsahujú viac ako 10 % etanolu“, benzín E10 môžete bez problémov tankovať.