Aplikácia SUZUKI CONNECT ponúka sedem funkcií

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu SUZUKI CONNECT na smartfón, aby bol váš zážitok z vozidla Suzuki ešte komfortnejší a istejší.

  • Poznámka:
  • - Každá služba má vlastné podmienky používania, preto si preštudujte podrobné informácie v “Používateľskej príručke k aplikácii”.
  • - Jednotlivé stránky aplikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Oznámenie o stave

Nezamknuté dvere

S aplikáciou SUZUKI CONNECT sa už nemusíte obávať, že zabudnete zamknúť dvere. Aplikácia vás na to totiž upozorní. V takom prípade stačí použiť aplikáciu na okamžité zamknutie dverí na diaľku.

Nevypnuté svetlomety/
nevypnuté výstražné svetlá

Ak náhodou zabudnete vypnúť svetlomety alebo výstražné svetlá, nemusíte sa obávať. S aplikáciou SUZUKI CONNECT ušetríte batériu, pretože vám pripomenie, aby ste sa vrátili k vozidlu a vypli svetlomety alebo výstražné svetlá.

Vyhľadávanie zaparkovaného vozidla

Už nebudete musieť blúdiť a hľadať zaparkované vozidlo. Svoje vozidlo nájdete s ľahkosťou a vrátite sa k nemu pomocou aplikácie, ktorá na mape zobrazí miesto posledného vypnutia motora. Táto funkcia je mimoriadne praktická na veľkých parkoviskách pri nákupných strediskách alebo v diaľničných servisných oblastiach.

Doplňujúca funkcia: Zasielanie informácií o mieste zaparkovaného vozidla

Zasielanie informácií o mieste zaparkovaného vozidla je mimoriadne praktická funkcia, vďaka ktorej sa ľahšie stretnete alebo sa vyhnete tomu, že by ste sa stratili. O mieste zaparkovaného vozidla môžete informovať svoju rodinu alebo priateľov e-mailom alebo krátkou správou.

  • Poznámka:
  • - Pri parkovaní vo viacposchodových parkovacích domoch je možné na mape nájsť miesto zaparkovaného vozidla, ale poschodie sa nezobrazí.
  • - Na miestach so slabým príjmom GPS signálu, ako sú podzemné parkovacie garáže, možno nebude možné zobraziť presné miesto.

História jázd

S aplikáciou SUZUKI CONNECT si môžete zobraziť históriu jázd za posledných 18 mesiacov. Môžete oddeliť údaje pre každého individuálneho vodiča podľa jednotlivých jázd a kategorizovať údaje pre súkromné alebo obchodné využitie. Údaje je možné exportovať aj ako súbor CSV.

Druhy informácií dostupných pre každú jazdu:

• deň a čas jazdy     • uplynulý čas     • prejdená vzdialenosť     • priemerná spotreba paliva     • začiatok/koniec jazdy

Geografické ohraničenie pohybu vozidla (geofence) a oznámenie o neprítomnosti vozidla

Geografické ohraničenie pohybu vozidla

Aj keď vozidlo neriadite, vždy ste online. S aplikáciou SUZUKI CONNECT môžete nastaviť oblasť a čas na odoslanie upozornenia, vďaka ktorému budete vedieť, kedy vozidlo riadené iným vodičom v rámci nastaveného času opustí určenú oblasť alebo do nej vojde. Dostanete, napríklad, oznámenie o tom, že vodič opustil nastavenú oblasť, aby vás vyzdvihol.

Oznámenie o neprítomnosti vozidla

Je prirodzené, že máte obavy, keď niekto, na kom vám záleží, riadi vozidlo. S aplikáciou SUZUKI CONNECT môžete nastaviť čas a oblasť na odoslanie oznámenia, vďaka čomu budete vedieť, či je vozidlo riadené iným vodičom v stanovenom čase na stanovenom mieste. Dostanete, napríklad, oznámenie, keď sa váš príbuzný, ktorý nežije s vami v jednej domácnosti, nevráti v stanovenom čase k sebe domov.

Bezpečnostné oznámenia

Bezpečnostné výstražné upozornenie

Aby bolo vaše vozidlo chránené, aplikácia SUZUKI CONNECT na váš smartfón odošle oznámenie, ak dôjde k poškodeniu zámku zaparkovaného vozidla, čím sa aktivuje bezpečnostný alarm.

Oznámenie o naštartovaní motora

Aby ste chránili svoje vozidlo, môžete nastaviť čas, kedy neočakávate, že budete vozidlo používať, napríklad keď spíte alebo ste v práci. Ak sa v tomto čase motor naštartuje, aplikácia SUZUKI CONNECT vám to oznámi.

Oznámenie o výstražnej kontrolke

Ak sa pre nejaký problém vo vozidle rozsvieti výstražná kontrolka, bude na váš smartfón odoslané oznámenie. Aplikácia uvedie príčinu problému a zobrazí rady s odporúčanými opatreniami. Potom môžete priamo z aplikácie zavolať predajcovi, prípadne požiadať o zabezpečenie cestnej asistenčnej služby.

Oznámenie o pravidelnej údržbe/
zvolávacej akcii

Aby ste mali istotu, že pravidelná údržba vozidla bude vykonaná včas, dostanete oznámenie s pripomenutím blížiaceho sa času pravidelnej údržby. Okrem toho dostanete aj oznámenie, ak sa na vaše vozidlo bude vzťahovať nejaká zvolávacia alebo servisná akcia.