Potvrdenia

Žiadosť o vystavenie COC dokumentu

Postup a podmienky pri žiadosti o vystavenie COC dokumentu:

  • COC dokument vystavujeme len k vozidlám kategórie M1
  • COC dokument sa vydáva v anglickom jazyku

Na vystavenie COC dokumentu je potrebné zaslať poštou:

1. Vyplnenú žiadosť (kliknite na stiahnutie)
-  žiadateľ je majiteľom vozidla, podpis na žiadosti musí byť overený
2. Kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz)
3. Opis homologizačného štítka
4. Kópiu kúpnej zmluvy alebo faktúry

Dĺžka trvania spracovania žiadosti a následné vydanie dokumentu je do 30 dní* od prevzatia žiadosti.

Upozornenie:
Faktúru Vám zašleme e-mailom alebo faxom. COC dokument spolu s originál faktúrou Vám zašleme po úhrade faktúry.

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami zašlite poštou na adresu: 
MSC Suzuki Slovensko, o. z., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

Poplatok za vystavenie potvrdenia je 120 € vrátane DPH.
*MSC Suzuki Slovensko, o. z., si vyhradzuje právo na zmenu termínu vybavenia žiadosti a to bez predošlého upozornenia.

Potvrdenie k údajom v osvedčení o evidencii

Na vystavenie potvrdenia je potrebné zaslať (mailom, faxom alebo poštou):

1. Vyplnenú žiadosť (kliknite na stiahnutie)
2. Kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz)

Dĺžka trvania spracovania žiadosti a následné vydanie potvrdenia je do 30 dní* od prevzatia žiadosti.

Vyplnenú žiadosť a kópiu osvedčenia o evidencii vozidla zašlite:
e-mailom: suzukiatsuzuki.sk
faxom: + 421 253 633 305
poštou: MSC Suzuki Slovensko, o. z., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

*MSC Suzuki Slovensko, o. z., si vyhradzuje právo na zmenu termínu vybavenia žiadosti a to bez predošlého upozornenia.