PRO AUTO, s.r.o.

PRO AUTO, s.r.o.

Sídlo: Námestie slobody 2, 97401 Banská Bystrica
 
Prevádzka Banská Bystrica: Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica
Prevádzka Zvolen: Strážska cesta 8325/53, 960 01 Zvolen
 
Korešpondenčná adresa: Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica
 
IČO: 36044598
DIČ: 2020089720
IČ DPH: SK2020089720
 
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 6732/S,

Automobilov

Vedúci predaja:

Oliver Štefaniga
mobil: 0910 110 022
stefanigaatproauto.sk

Predajca:

Marian Marcinko
mobil: 0911 465 466
marcinkoatproauto.sk

Predajca:

Porubský Roman ml.
mobil: 0907 249 809
rporubskyatproauto.sk

a predaj náhradných dielov

Vedúci servisu:

Dušan Berko
mobil: 0911 864 261
berkoatproauto.sk

Prijímací technik:

Patrik Kupec
mobil: 0910 122 222
kupecatproauto.sk

PRO AUTO, s.r.o.

Námestie slobody 2,
974 05 Banská Bystrica

IČO: 36 044 598
DIČ: 2020089720
IČ DPH: SK2020089720  

Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 6732/S,