Potvrdenia

Potvrdenie k údajom v osvedčení o evidencii 

Na vystavenie potvrdenia je potrebné zaslať (mailom, faxom alebo poštou):

1. Vyplnenú žiadosť (kliknite na stiahnutie)
2. Kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz)

Dĺžka trvania spracovania žiadosti a následné vydanie potvrdenia je do 30 dní* od prevzatia žiadosti.


Vyplnenú žiadosť a kópiu osvedčenia o evidencii vozidla zašlite:
e-mailom: suzukiatsuzuki.sk
faxom: + 421 253 633 305
poštou: MSC Suzuki Slovensko, o. z., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

*MSC Suzuki Slovensko, o. z., si vyhradzuje právo na zmenu termínu vybavenia žiadosti a to bez predošlého upozornenia.