Predajcovia

Vráble

Ján Balogh - STYX

Hlavná 1405
952 01 Vráble

Predaj

tel. (037) 783 11 40
mobil 0905 406 046
fax (037) 783 37 04
e-mail: suzukiatstyx.sk

Servis

tel. (037) 783 11 45
mobil 0903 711 123
fax (037) 783 37 04
e-mail: servisatstyx.sk

www.styx.sk