Predajcovia

Bratislava

STYX BA s.r.o.

Ivanská cesta 26
821 04 Bratislava

Predaj

tel.: 02/45 529 428
mobil 0919 711 123
e-mail predaj: styxbaatstyx.sk

Servis

tel.: 02/45 529 428
mobil 0918 406 080
e-mail servis: servisbaatstyx.sk

www.styx.sk