Predajcovia

Prešov

ACK Auto s.r.o.

Duklianska 29
080 01 Prešov

Predaj

tel. (051) 748 09 51
fax (051) 771 16 10
mobil 0905 819 159
ackautoatackauto.sk

NÁHRADNÉ DIELY
tel. (051) 748 09 62, 0911 819 159
fax (051) 771 16 10
skladatackauto.sk

Servis

tel. (051) 748 09 52
fax (051) 771 16 10
mobil 0911 819 159
servisatackauto.sk

www.ackauto.sk