Predajcovia

Prešov

ACK Auto s.r.o.

Duklianska 29
080 01 Prešov

Predaj

tel. (051) 748 09 51, 0905 819 159
fax (051) 771 16 10
ackautoatackauto [dot] sk

NÁHRADNÉ DIELY
tel. (051) 748 09 62, 0911 819 159
fax (051) 771 16 10
skladatackauto [dot] sk

Servis

tel. (051) 748 09 52, 0911 819 159
fax (051) 771 16 10
servisatackauto [dot] sk

www.ackauto.sk