PRO AUTO, s.r.o.

PRO AUTO, s.r.o.

PRO AUTO, s.r.o.
Jesenského 2328,960 01 Zvolen

Automobilov

Predajcovia:

Ing. Mária Sekerešová

mobil: 0948 595 524

sekeresovaatproauto.sk

 

Andrej Jacko

mobil: 0948 369 120

jackoatproauto.sk