Mikona s.r.o.

Mikona s.r.o.

Einsteinova 1
851 01 Bratislava

 

 

Miroslav Novák - predaj vozidiel 
0902 955 543, 
suzukiatmikona.sk

Vladimír Malovec - predaj vozidiel
0902 979 632, predaj_suzukiatmikona.sk

Kolompár Jozef - príjem do servisu
0904 229 038, prijem_suzukiatmikona.sk

Dunauer Rudolf - poistné udalosti
0902 979 633, nehoda_suzukiatmikona.sk

Ajpek Ján - predaj náhradných dielov 
0903 453 152, sklad_suzukiatmikona.sk

Grgač Igor - vedúci servisu 
0903 453 142, servis_suzukiatmikona.sk 


Kontaktné údaje

Otváracie hodiny:
 

PREDAJ VOZIDIEL     
pondelok - piatok 8.00 - 18.00 / JÚL-AUG 8.00 -17.00
sobota 9.00 - 13.00

SERVIS VOZIDIEL
pondelok - piatok 8.00 - 17.00

POISTNÉ UDALOSTI, PREDAJ NÁHRADÝCH DIELOV
pondelok - piatok 8.00 - 16.30

 

MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO   31570364
IČ DPH  SK2020441302